17040
04:21

18 مورد از حقایق مهندسی عمران که ذهن شما را تحت تاثیر قرار می دهند! (ترجمه و زیرنویس اختصاصی 808)

این فیلم به طور اختصاصی توسط تیم مترجمین موسسه 808 ترجمه و زیرنویس شده است.

منبع

playlist

پکیج استثنایی 808