13157
05:01

طراحی دال های دو طرفه بتن آرمه با نرم افزار Rcsolver (ترجمه و دوبله موسسه 808)

در این ویدئو نحوه طراحی یک دال دو طرفه بتن آرمه را با نرم افزار Rcsolver و طبق الزامات آیین نامه Eurocode 2 مشاهده می کنیم.

نرم افزار Rcsolver  با اعمال جزئیات آیین نامه Eurocode ، بهترین نرم افزار طراحی اعضای بتنی شناخته می شود. این نرم افزار دارای قابلیت های متعددی از قبیل نمایش سه بعدی اعضای بتنی همراه با آرماتورگذاری کششی و برشی و همچنین تمام محاسبات آیین نامه Eurocode است.

 

این فیلم توسط موسسه آموزشی 808 به طور اختصاصی ترجمه و دوبله شده است

playlist

پکیج استثنایی 808