21173
02:02

مدل سازی عملکرد تیرها در سازه (ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه 808)

تیر ها اعضای افقی سازه هستند و شما زمانی که درون ساختمان هستید رو آنها ایستاده اید. شاید بتوان گفت تیرها اعضای هوشمند سازه هستند. می خواهم با استفاده از این هویج ها عملکرد تیر ها را توضیح  دهم. برای دنبال کردن این موضوع  شما را به مشاهده این فیلم دعوت می کنیم.

  دوبلوور: مهندس هدیه دهبزرگی

منبع

این فیلم به طور اختصاصی توسط تیم مترجمین موسسه 808 ترجمه شده است.
 اگر دوست دارید به تیم مترجمین ۸۰۸ بپیوندید، با ما تماس بگیرید.

playlist

پکیج استثنایی 808