21126
01:42

درک مفهوم بیم در یک دقیقه (ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه 808)

تا زمانی نه چندان دور ساختن دنیایی هارمونی، با مسائل پیچیده ای همراه بود. المان های بلند، دقت، تفسیرهای مختلف، برداشت های اشتباه و گاهی اوقات عافلگیری.برای دنبال کردن این موضوع  شما را به مشاهده این فیلم دعوت می کنیم.

 دوبلوور: مهندس هدیه دهبزرگی

منبع

این فیلم به طور اختصاصی توسط تیم مترجمین موسسه 808 ترجمه شده است.
 اگر دوست دارید به تیم مترجمین ۸۰۸ بپیوندید، با ما تماس بگیرید.

playlist

پکیج استثنایی 808