24424
06:37

تحلیل یک تیر مثلثی نامعین به روش شیب - افت (ترجمه و زیرنویس اختصاصی موسسه ۸۰۸)

در اینجا مدلی از یک پل ریلی داریم که از یک تیر دو دهانه مثلثی تشکیل شده است. در این قسمت می خواهیم با استفاده از روش شیب افت این تیر را تحلیل کنیم. برای دنبال کردن این موضوع شما را به مشاهده این فیلم دعوت می کنیم.

 منبع
این فیلم به طور اختصاصی توسط تیم مترجمین موسسه 808 ترجمه شده است.
اگر دوست دارید به تیم مترجمین ۸۰۸ بپیوندید، با ما تماس بگیرید.

playlist

پکیج استثنایی 808