مدل سازی راه پله در ETABS 2016

14:36

مدل سازی راه پله در ETABS 2016

در این فیلم با گام به گام روش مدل سازی راه پله در نرم افزار ETABS 2016 آشنا می شوید. در این فیلم راه پله یک ساختمان تجاری دوطبقه (بالاتر از سطح زمین) مدل می شود.

منبع

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم