بخشی از فیلم آموزشی مدلسازی سقف یوبوت در نرم افزار آباکوس

05:00

بخشی از فیلم آموزشی مدلسازی سقف یوبوت در نرم افزار آباکوس

برای تهیه فیلم کامل این آموزش، به این صفحه مراجعه کنید.

 

مطالب مرتبط:

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...