بخشی از فیلم جلسه اول دوره طراحی گام به گام یک سازه بتنی با نرم افزارهای ETABS و SAFE با سقف پیش تنیده و سیستم دوگانه بر اساس آیین نامه ACI318-14

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...