23333
05:19

فیلم آموزشی نکاتی درمورد تحلیل و طراحی سازه های باسیستم سقف دال مشبک (وافل)

برای تهیه فیلم کامل این آموزش، به این صفحه مراجعه کنید.

playlist

پکیج استثنایی 808