11437
1:00:00

فیلم ورکشاپ رایگان آشنایی و آموزش نرم افزار Rhino

این ورکشاپ در روز چهارشنبه 7 مهر ماه 95 ، ساعت 18 تا 20  توسط مهندس دامغانی برگزار  گردید. این ورکشاپ جلسه اول از دوره  آموزش پروژه محور نرم افزار Rhino میباشد جهت ثبت نام در این دوره و دریافت فیلم باقی جلسات میتوانید از این صفحه اقدام فرمایید

playlist

پکیج استثنایی 808