21580
10:03

بخشی از فیلم آموزشی طراحی سازه های فولادی در ETABS2016؛ مطابق با ضوابط مبحث دهم مقررات ملی ساختمان و آیین نامه AISC 360

برای تهیه فیلم کامل این آموزش، به این صفحه مراجعه کنید.

playlist

پکیج استثنایی 808