21442
04:48

بخشی از فیلم جلسه اول دوره آموزش کاربردی نرم افزار MIDAS در مهندسی ژئوتکنیک

مطالب مرتبط:

playlist

پکیج استثنایی 808