سقف وافل، Waffle Slab

سقف وافل، Waffle Slab

سقف وافل، Waffle Slab

سقوف مشبک، قابلمه‌ای و یا همان سقف‌های وافل نوع دیگری از سقف‌ها هستند که برای پوشاندن قسمت زیادی از سقف که بار کمتری به آن اعمال می‌گردد، اجرا می شود.

سیستم قالب‌بندی این نوع دال قابلمه ایست و این سقف دارای وزن کمتری نسبت به بقیه دال‌ها می‌باشد.

این سقف که مانند دال دوطرفه عمل می‌کند دارای هزینه اجرای نسبتا بیشتری در مقایسه با اجرای دیگر سقف‌ها می‌باشد؛ اما، در این نوع سقف، نیازی به میلگردهای تقویتی و اتصال آنها به تیر نمی‌باشد، که این امر سبب خواهد شد که اجرای این سقف از زمان اجرای کمتری برخوردار شود.

این نوع دال برای پوشاندن دهانه‌های وسیع مناسب است و چون دو طرفه می‌باشد در هر چهارطرف خود دارای تکیه گاه می‌باشد. در آیین نامه بتن ایران فصل دال‌ها در مورد این نوع دال بتنی توضیحاتی در مورد خصوصیات و نحوه اجرا ارائه شده است.

در این نوع اجرا برای کاهش بار مرده سقف در آن حفره‌هایی ایجاد می‌گردد اما در انتهای ستونها و در بعضی موارد در انتها و در امتداد تیرها نیز توپر می‌گردد.

از آنجا که این سقف دال دو طرفه می‌باشد در  هر دو سو باربری انجام می‌گردد.

برای اجرا زیر سقف در قسمت حفره‌های مربعی قالب‌هایی قرار می‌دهند و پس از بتن‌ریزی روی سقف و بعد از ۲۸ روز که بتن به مقاومت نهایی خود رسید قالب‌ها باز می‌گردند.

+ مرجع

دسته بندی : 

اخبار

محصول

کارگاه آموزشی طرح و اجرای سقف های کامپوزیت عرشه فولادی در ETABS
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
تخفیف 40درصد
temp
قیمت: 112,500 تومان
112,500 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
عمران
موسسه آموزشی 808
آشنایی با سیستم سقف کوبیاکس در ETABS
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
تخفیف 40درصد
temp
قیمت: 30,000 تومان
30,000 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
عمران
موسسه آموزشی 808
کارگاه آموزشی طرح و اجرای سقف های یوبوت در نرم افزار ٍETABS
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
تخفیف 40درصد
temp
قیمت: 112,500 تومان
112,500 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
عمران
موسسه آموزشی 808
فیلم آموزشی نکاتی درمورد تحلیل و طراحی سازه های باسیستم سقف دال مشبک (وافل)
فروشگاه
قیمت: 45,000 تومان
45,000 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
عمران
سازه
موسسه آموزشی 808
آموزش نرم افزار
کمک آموزشی

مشاوران این تخصص

کاربران

اشتراک در RSS - سقف وافل، Waffle Slab