24305
12:14

برش و لنگر در تیرها (ترجمه و زیرنویس اختصاصی)

زمانی که یک تیر تحت بارگذاری قرار می‌گیرد خیز برمی‌دارد. گرچه ممکن است این خیز قابل‌مشاهده نباشد اما باعث ایجاد نیروهای داخلی در عضو می‌شود برای دنبال کردن این موضوع شما را به مشاهده این فیلم دعوت می کنیم.

 منبع
این فیلم به طور اختصاصی توسط تیم مترجمین موسسه 808 ترجمه شده است.
 اگر دوست دارید به تیم مترجمین ۸۰۸ بپیوندید، با ما تماس بگیرید.

playlist

پکیج استثنایی 808