دیوارهای برشی، shear walls

دیوارهای برشی،  shear walls

دیوارهای برشی، shear walls

دیوارهای برشی از سختی داخل صفحه‌ای بسیار زیادی بر خوردار هستند  که قسمت عمده برش ناشی از نیروهای جانبی را تحمل کرده و به زمین منتقل می‌نمایند.

این دیوارها مشابه یک تیر کنسولی قائم و عمیق عمل می‌نمایند که در برابر برش‌ها و لنگرهای خمشی ناشی از بارهای جانبی مقاومت می‌کنند.

نام دیوارهای برشی چندان با عملکرد اصلی آن ها هم سو نیست؛ از آنجا که دیوارهای برشی مانند تیرهای طره‌ای قائم هستند، عملکرد اصلی آن‌ها "عملکرد خمشی" است.

در دیوارهای برشی با نسبت ارتفاع به طول کوچک، برش بیش از خمش حائز اهمیت است. در مقابل در دیوارهای برشی بلندتر، لنگر خمشی از اهمیت به مراتب بیشتری برخوردار است. 

فیلم

مشاوران این تخصص

#: 2
عکس‌های intercivil
محمدجعفر رفائی
نقش‌ها: Vip, مشاور, همکاران
عضو به مدت: 5 سال 9 ماه
#: 1
عکس‌های abbasi
عبدالمهدی عباسی
نقش‌ها: Vip, مشاور, همکاران
عضو به مدت: 4 سال 4 ماه

کاربران

#: 2
عکس‌های mehabb
عبدالمهدی عباسی
نقش‌ها: Vip, همکاران
عضو به مدت: 5 سال 1 ماه
#: 1
عکس‌های rasouliomid
امید رسولی
نقش‌ها: Vip, نمایندگی, همکاران
عضو به مدت: 4 سال 11 ماه
اشتراک در RSS - دیوارهای برشی،  shear walls