دیوارهای برشی، shear walls

دیوارهای برشی،  shear walls

دیوارهای برشی، shear walls

دیوارهای برشی از سختی داخل صفحه‌ای بسیار زیادی بر خوردار هستند  که قسمت عمده برش ناشی از نیروهای جانبی را تحمل کرده و به زمین منتقل می‌نمایند.

این دیوارها مشابه یک تیر کنسولی قائم و عمیق عمل می‌نمایند که در برابر برش‌ها و لنگرهای خمشی ناشی از بارهای جانبی مقاومت می‌کنند.

نام دیوارهای برشی چندان با عملکرد اصلی آن ها هم سو نیست؛ از آنجا که دیوارهای برشی مانند تیرهای طره‌ای قائم هستند، عملکرد اصلی آن‌ها "عملکرد خمشی" است.

در دیوارهای برشی با نسبت ارتفاع به طول کوچک، برش بیش از خمش حائز اهمیت است. در مقابل در دیوارهای برشی بلندتر، لنگر خمشی از اهمیت به مراتب بیشتری برخوردار است. 

محصول

فیلم آموزشی طراحی دیواربرشی با ETABS 2016
قیمت: 75,000 تومان
75,000 تومان
فیلم آموزش مدلسازی و تحلیل دیوار برشی فولادی
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
temp
تخفیف 40درصد
قیمت: 25,000 تومان
25,000 تومان
پکیج فیلم آموزش طراحی دیوار برشی فولادی در نرم افزار ETABS و SAP همراه با پروژه عملی کاملا کاربردی
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
temp
تخفیف 40درصد
قیمت: 250,000 تومان
250,000 تومان
 دیوارهای برشی فولادی (عملکرد، تحلیل و طراحی)
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 5,500 تومان
5,500 تومان
فیلم بررسی انواع بارگذاری و تفسیرنتایج تحلیل در مثال دیوار برشی فولادی با آباکوس
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
temp
تخفیف 40درصد
قیمت: 25,000 تومان
25,000 تومان
فیلم آموزش روند مدل سازی دیوار برشی فولادی در نرم افزار SeismoStruct
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
تخفیف 40درصد
temp
قیمت: 100,000 تومان
100,000 تومان
کتاب دیوارهای برشی
قیمت: 30,000 تومان
30,000 تومان
دیوارهای برشی فولادی و مرکب
قیمت: 13,000 تومان
13,000 تومان
اشتراک در RSS - دیوارهای برشی،  shear walls