22817
06:58

رسم دیاگرام برش و لنگر یک تیر تحت بار گسترده (ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه ۸۰۸)

در این قسمت می خواهیم دیاگرام برش و لنگر یک تیر تحت بار گسترده رسم کنیمبرای دنبال کردن این موضوع شما را به مشاهده این فیلم دعوت می کنیم.

دوبلور: مهندس هدیه دهبزرگی

منبع

این فیلم به طور اختصاصی توسط تیم مترجمین موسسه ۸۰۸ ترجمه شده است.

 اگر دوست دارید به تیم مترجمین ۸۰۸ بپیوندید، با ما تماس بگیرید.

playlist

پکیج استثنایی 808