انیمیشن نحوه ترمیم ترک در سازه های بتنی و بنایی با روش تزریق اپوکسی

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم