22971
06:16

بخشی از فیلم آموزشی تحلیل پایداری شیروانی و شیب ها تحت شرایط زهکشی شده و زهکشی نشده در نرم افزار FLAC 2D

برای تهیه فیلم کامل این آموزش، به این صفحه مراجعه کنید.

playlist

پکیج استثنایی 808