شیروانی خاکی

شیروانی خاکی

شیروانی خاکی

شیروانی خاکی در واقع یک توده خاک به صورت مایل است که می‌تواند طبیعی یا ساخته دست انسان باشد.

پايداری شيروانی‌های خاکی یکی از مسائل چالش‌برانگيز در حوزه مهندسی خاک و پی است. یکی از راه‌های پايدارسازی شيروانی‌ها استفاده از ژئوگريدها است كه باعث افزايش مقاومت برشی خاک می‌شود.

انواع گسیختگی

  • گسیختگی انتقالی
  • گسیختگی چرخشی
  • گسیختگی گوه
  • گسیختگی ترکیبی

مبحث پایداری شیروانی، شامل بررسی پایداری ایستایی و دینامیکی یک سطح شیب‌دار خاکی یا سنگی یک سد، سطح شیب‌دارهای از جنس موادی غیر از خاک، دیواره‌های کناری حفره‌های کنده شده در زمین و سطوح شیب‌دار طبیعی خاک یا سنگ است.

احتمال رخ دادن چنین پدیده‌ای می‌تواند با استفاده از یک تحلیل کروی دوبعدی ساده محاسبه شود. یک سختی اولیه در این تحلیل، یافتن محتمل‌ترین صفحات لغزش برای هر نوع موقعیت داده شده است.

منبع: مقاله تحلیلی انواع گسیختگی در شیروانی خاک

محصول

فیلم آموزش درس مکانیک خاک و پی ، مبحث هشتم: ناپایداری شیروانی خاکی
فروشگاه
temp
قیمت: 45,000 تومان
45,000 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
عمران
کارشناسی ارشد
خاک و پی(ژئوتکنیک)
موسسه آموزشی 808
کمک آموزشی
فیلم آموزشی تحلیل پایداری شیروانی و شیب ها تحت شرایط زهکشی شده و زهکشی نشده در نرم افزار FLAC 2D
قیمت: 84,000 تومان
84,000 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
عمران
موسسه آموزشی 808
آموزش نرم افزار
کمک آموزشی
فیلم آموزشی محاسبه ضریب اطمینان شیروانی های خاکی در ABAQUS
قیمت: 112,500 تومان
112,500 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
عمران
خاک و پی(ژئوتکنیک)
موسسه آموزشی 808
آموزش نرم افزار
کمک آموزشی

مشاوران این تخصص

#: 1
عکس‌های Alireza_rashiddel
علیرضا رشیددل
نقش‌ها: Vip, مشاور, همکاران
عضو به مدت: 4 سال 7 ماه

کاربران

اشتراک در RSS - شیروانی خاکی