22771
07:27

بخشی از فیلم آموزش تحلیل غیر خطی و طراحی سازه های بلند در نرم افزار SAP2000

برای تهیه فیلم کامل این آموزش، به این صفحه مراجعه کنید.

playlist

پکیج استثنایی 808