22801
04:38

محاسبه دوران مفصل ها در تیرها ۴ (ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه ۸۰۸)

در این قسمت می خواهیم با استفاده از روش کار مجازی دوران های انتهایی یک تیر دو سر مفصل ساده را محاسبه کنیم. برای دنبال کردن این موضوع شما را به مشاهده این فیلم دعوت می کنیم.

دوبلور: مهندس هدیه دهبزرگی

منبع

این فیلم به طور اختصاصی توسط تیم مترجمین موسسه ۸۰۸ ترجمه شده است.

 اگر دوست دارید به تیم مترجمین ۸۰۸ بپیوندید، با ما تماس بگیرید.

playlist

پکیج استثنایی 808