روش تیر فرضی- پارت 1(ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه 808)

09:56

روش تیر فرضی- پارت 1(ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه 808)

چگونه می توان خیز یک تیر را در نقطه ای دلخواه محاسبه کرد؟ یک روش، گرفتن مشتق اول از معادله و محاسبه خیز در نقطه مورد نظر است. رویکرد دیگری که به ما امکان محاسبه خیز تیر بدون نوشتن معادله آن را می دهد،‌روش تیر فرضی است.

منبع

این فیلم به طور اختصاصی توسط تیم مترجمین موسسه 808، ترجمه و دوبله شده است.

 اگر دوست دارید به تیم مترجمین ۸۰۸ بپیوندید، با ما تماس بگیرید.

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...