بخشی از فیلم آموزشی تاثیر مقاومت الکتریکی در میزان دوام و خوردگی سازه های‌ بتنی ، نحوه انجام آزمایش و بررسی الزامات در ویرایش جدید مبحث نهم

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...