21913
03:02

محاسبه دوران مفصل ها در تیرها ۳ (ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه ۸۰۸)

در این فیلم می خواهیم دوران های انتهایی را تحت بار گسترده یکنواخت که به کل تیر وارد شده محاسبه کنیم. برای دنبال کردن این موضوع شما را به مشاهده این فیلم دعوت می کنیم.

دوبلور: مهندس هدیه دهبزرگی

منبع

 این فیلم به طور اختصاصی توسط تیم مترجمین موسسه 808 ترجمه شده است.

 اگر دوست دارید به تیم مترجمین ۸۰۸ بپیوندید، با ما تماس بگیرید.

playlist

پکیج استثنایی 808