24518
03:52

محاسبه نیروهای کششی در یک کابل (ترجمه و زیرنویس اختصاصی موسسه ۸۰۸)

هدف از این قسمت مقایسه دو نوع سیستم بارگذاری  روی یک طناب است. طنابی با یک بار در وسط بهتر است یا باری با همان مقدار که در دو نقطه توزیع شده؟ و اینکه احتمالا بتوانیم توزیع آن را به نقاط بیشتری تعمیم دهیم. بنابراین ما می خواهیم که این دو  وضعیت را مقایسه کنیم. برای دنبال کردن این موضوع شما را به مشاهده این فیلم دعوت می کنیم.

 منبع
این فیلم به طور اختصاصی توسط تیم مترجمین موسسه 808 ترجمه شده است.
اگر دوست دارید به تیم مترجمین ۸۰۸ بپیوندید، با ما تماس بگیرید.

 

playlist

پکیج استثنایی 808