22284
10:42

تحلیل استاتیکی قوس سه مفصلی (ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه ۸۰۸)

در این قسمت ما می خواهیم یک قوس سه مفصلی را تحلیل کنیم. برای تحلیل چنین سازه ای باید بتوانیم شکل آن را با استفاده از یک تابع ریاضی تعریف کنیم برای دنبال کردن این موضوع شما را به مشاهده این فیلم دعوت می کنیم.

دوبلور: مهندس هدیه دهبزرگی

منبع

 این فیلم به طور اختصاصی توسط تیم مترجمین موسسه ۸۰۸ ترجمه شده است.

 اگر دوست دارید به تیم مترجمین ۸۰۸ بپیوندید، با ما تماس بگیرید.

playlist

پکیج استثنایی 808