24181
10:00

عملکرد برج آب (ترجمه و زیرنویس اختصاصی موسسه ۸۰۸)

آب تمیز یکی از اساسی ترین نیازهای بشر است.  کسانی که در مناطق شهری زندگی می کنند معمولاً آب را از نوعی سیستم مرکزی دریافت می کنند. بهره برداری از سیستم آبرسانی تاثیر مستقیم بر سلامت و امنیت عمومی دارد. در مناطق شهری متراکم، تأمین آب پاک و فراوان نه تنها برای آشامیدن  بلکه برای رعایت بهداشت و  مصارف آتش نشانی نیز یک ضرورت مطلق محسوب می شود. برای دنبال کردن این موضوع شما را به مشاهده این فیلم دعوت می کنیم.

 منبع
این فیلم به طور اختصاصی توسط تیم مترجمین موسسه 808 ترجمه شده است.
 اگر دوست دارید به تیم مترجمین ۸۰۸ بپیوندید، با ما تماس بگیرید.

playlist

پکیج استثنایی 808