22704
05:36

تعیین معینی یا نامعینی در خرپاها (ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه ۸۰۸)

برای تعیین معینی یا نامعینی باید تعداد تکیه گاه ها و تعداد اعضا را مشخص کنیم. برای دنبال کردن این موضوع شما را به مشاهده این فیلم دعوت می کنیم.

دوبلور: مهندس هدیه دهبزرگی

منبع

این فیلم به طور اختصاصی توسط تیم مترجمین موسسه ۸۰۸ ترجمه شده است.

اگر دوست دارید به تیم مترجمین ۸۰۸ بپیوندید، با ما تماس بگیرید.

playlist

پکیج استثنایی 808