12761
01:01

ایجاد دیافراگم برای کف طبقات و خارج نمودن برخی گره ها از آن در برنامه ETABS2015

در این فیلم  با نحوه ایجاد دیافراگم برای کف طبقات و خارج نمودن برخی گره ها از آن در برنامه ETABS2015 آشنا می شوید.

این فیلم توسط دکتر مهدی علیرضایی تهیه شده است.

این فیلم توسط جناب دکتر مهدی علیرضایی اختصاصی جهت انتشار در وبسایت 808 ارسال گردیده است.

playlist

پکیج استثنایی 808