تنظیمات طراحی سازه های فولادی به روش LRFD بصورت مختصر در ETABS 2015

03:50

تنظیمات طراحی سازه های فولادی به روش LRFD بصورت مختصر در ETABS 2015

در این فیلم نحوه  اعمال تنظیمات طراحی سازه های فولادی به روش LRFD بصورت مختصر در ETABS 2015  آموزش داده می شود.

این فیلم توسط دکتر مهدی علیرضایی تهیه شده است.

این فیلم توسط جناب دکتر مهدی علیرضایی اختصاصی جهت انتشار در وبسایت 808 ارسال گردیده است.

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه