چالش های طراحی و اجرای ساختمان های هوشمند- قسمت چهارم

05:24

چالش های طراحی و اجرای ساختمان های هوشمند- قسمت چهارم

این فیلم از کارگاه آموزشی  چالش های طراحی و اجرای ساختمان های هوشمند تهیه شده است.

این فیلم توسط مدرس دوره جناب مهندس فرشاد عرب مارکده  اختصاصا برای موسسه آموزشی 808 ارسال شده است. اطلاعات بیشتر...

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه