شهرسازی، Municipal Engineering

شهر سازی، Municipal Engineering

شهرسازی، Municipal Engineering

شهرسازی واژهٔ معادل رشته Municipal Engineering در انگلستان است که در سیستم دانشگاهی ایران در ردهٔ مهندسی طبقه‌بندی شده است اما معمولاً در دانشکدهٔ هنر و معماری ارائه می‌گردد.

تاریخچهٔ ساخت و کاربرد این واژه در فارسی برمی‌گردد به حضور کارشناسان آلمانی در ایران در دههٔ بیست خورشیدی که در برابر واژهٔ آلمانی Städtebau با همین مفهوم مشابه ساخت و ساز شهر قرار داده شد.

شهرسازی در یک تعریف عام عبارتست از مداخله و تنظیم فضا و فعالیت به منظور بهبود کیفیت زندگی ساکنان.

به مجموعهٔ روش‌ها و تدابیر ارزشمند و مفیدی که متخصصین امور شهری به وسیلهٔ آن شهرها را بهتر می‌سازند، به شهرسازی یا علم تنسیق شهرها شهرت دارد.

در تعریفی دیگر، شهرسازی عبارت است از مطالعهٔ طرح‌ریزی و توسعهٔ شهرها با در نظر گرفتن احتیاجات اجتماعی و اقتصادی با توجه به حداقل رساندن مشکلات شهری و پاسخ‌گویی به نیازهای عمومی جمعیت شهری.

واژه شهرسازی به علت میان رشته‌ای بودن آن، واژه‌ای درست است، زیرا گرایش طراحی شهری نیز در مقطع فوق لیسانس در ایران ارائه می‌شود که مباحث زیبایی شناسی و منظر شهری در آن بیشتر از برنامه ریزی شهری به چشم می‌خورد.

همچنین، در مقطع کارشناسی، دانشجویان واحدهای درسی مهندسی آب و فاضلاب و مهندسی ترافیک و جامعه‌شناسی و ... را نیز می‌گذرانند که این نشان از میان رشته‌ای بودن شهرسازی دارد و نمی‌توان نام آن را فقط برنامه‌ریزی شهری گذاشت زیرا در برنامه ریزی شهری اسکیس و راندو و پرزانته و مباحث زیبایی شناختی کمتر وارد می‌شود و طراحان شهری بر این مباحث مسلط هستند ( مرجع )

محورهای اصلی این رشته مرجع )

  • برنامه‌ريزی شهری، كه‌ عمدتاً بر روی كاربری اراضی متمركز است‌.
  •  برنامه‌ريزی حمل‌ و نقل‌
  • برنامه‌ريزی اقتصادی و اجتماعی؛ مسأله‌ مهم‌ در این محور، جامعه‌ شهری و انسان‌هاييی هستند كه‌ در اين‌ محيط‌ زندگی می‌كنند. 
  • برنامه‌ريزی شبكه‌های زيرساختی مثل‌ آب‌، برق‌ و تلفن‌
  • برنامه‌ريزی محيط‌ زيست‌ كه‌ به‌ بررسی خطرات‌ محيط‌ زيست‌ مثل‌ سيل‌ و زلزله‌ می‌پردازد.

اخبار

محصول

راهنمای آزمون های کارشناس رسمی- قوه قضائیه (راه و ساختمان- معماری و شهرسازی)
قیمت: 250,000 تومان
250,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
معماری
کارشناس رسمی
سازه
مهندسی معماری
سایر
کمک آموزشی
 ضوابط شهرداری قیمت این بخش از پکیج H1
فروشگاه
قیمت: 200,000 تومان
200,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
معماری
مهندسی معماری
سایر
سایر
کتاب ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولین
قیمت: 81,000 تومان
81,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
معماری
ورود به حرفه (نظام مهندسی)
مهندسی حرفه ای
نوآور
 کتاب مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ايران
قیمت: 347,000 تومان
347,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
معماری
ورود به حرفه (نظام مهندسی)
مهندسی حرفه ای
مهندسی معماری
نوآور
کتاب  مبانی نظری معماری و طراحی شهری
قیمت: 32,000 تومان
32,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
معماری
کتاب تحلیل فضاهای معماری و شهرسازی
قیمت: 30,000 تومان
30,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
معماری
سایر
کتاب روش ها و فنون در برنامه ریزی شهری
قیمت: 18,000 تومان
18,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
معماری
سایر
کمک آموزشی
کتاب خلاصه کتابهای رشته طراحی شهری
قیمت: 45,000 تومان
45,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
معماری
سایر
کمک آموزشی
کتاب خلاصه کتابهای رشته برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری
قیمت: 45,000 تومان
45,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
معماری
سایر
کمک آموزشی
کتاب زبان عمومی و تخصصی در شهرسازی
قیمت: 40,000 تومان
40,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
معماری
سایر
کمک آموزشی
کتاب سیر اندیشه ها در شهرسازی
قیمت: 35,000 تومان
35,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
معماری
سایر
کمک آموزشی
کتاب آمار در شهرسازی
قیمت: 43,500 تومان
43,500 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
معماری
سایر
کمک آموزشی
کتاب تاریخ شهر و شهرسازی ایران و جهان
قیمت: 79,500 تومان
79,500 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
معماری
سایر
کمک آموزشی
کتاب مباحث عمومی شهرسازی
قیمت: 29,000 تومان
29,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
معماری
سایر
کمک آموزشی
قیمت: 28,000 تومان
28,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
معماری
غیر قابل دانلود (برای فیلم های آموزشی و سایر)
قیمت: 28,000 تومان
28,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
معماری
غیر قابل دانلود (برای فیلم های آموزشی و سایر)
قیمت: 58,000 تومان
58,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
معماری
غیر قابل دانلود (برای فیلم های آموزشی و سایر)
قیمت: 78,000 تومان
78,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
معماری
غیر قابل دانلود (برای فیلم های آموزشی و سایر)
قیمت: 76,000 تومان
76,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
معماری
غیر قابل دانلود (برای فیلم های آموزشی و سایر)
قیمت: 25,000 تومان
25,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
معماری
غیر قابل دانلود (برای فیلم های آموزشی و سایر)
قیمت: 25,000 تومان
25,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
معماری
غیر قابل دانلود (برای فیلم های آموزشی و سایر)
قیمت: 45,000 تومان
45,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
معماری
غیر قابل دانلود (برای فیلم های آموزشی و سایر)
قیمت: 25,000 تومان
25,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
معماری
غیر قابل دانلود (برای فیلم های آموزشی و سایر)
قیمت: 36,000 تومان
36,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
معماری
غیر قابل دانلود (برای فیلم های آموزشی و سایر)
قیمت: 28,500 تومان
28,500 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
معماری
غیر قابل دانلود (برای فیلم های آموزشی و سایر)
قیمت: 35,000 تومان
35,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
معماری
غیر قابل دانلود (برای فیلم های آموزشی و سایر)
قیمت: 55,000 تومان
55,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
معماری
غیر قابل دانلود (برای فیلم های آموزشی و سایر)
قیمت: 50,000 تومان
50,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
غیر قابل دانلود (برای فیلم های آموزشی و سایر)
کتاب اطلاعات تکنیکی انواع طرح‌ها و برنامه‌های شهرسازی ایران از سطح ملی تا محلی
قیمت: 13,000 تومان
13,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب های قابل ارسال سریع
عمران
معماری
مهندسی حرفه ای
سازه
زلزله
نوآور

پرسش و پاسخ

عکس کاربر
2 پاسخ
کد گزاری جدول کوچه
سلام قبلا شهرداری کدگزاری جدول کوچه را اشتباهی اعمال کرده وبعد از 14 سال اومده ومی خواهد جدول اشتباهی را کد گزاری جدید کنه درین صورت تنها خانه ی ضرر دیده خونه ماست که از فاصله جدول جوی کوچه با حیاط خونه ما 30 سانتی متر است من باید چه دلیلی بیاورم وچه کار کنم ومانعش بشوم ویا کجا وچه بگم؟
عکس کاربر
0 پاسخ
درخواست راهنمایی در خصوص رشته کارشناسی شهرسازی و طراحی شهری
سلام من تازه در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱ فارغ اتحصیل شدم یعنی دفاع کردم ارشد طراحی شهری و کارشناسی شهرسازی بودم برای ادامه مسیر واقعا گیج شدم و نمیدونم چ راهی رو برم ک درست باشه متولد ۷۵ هستم سربازی هم نرفتم ممنون میشم راهنماییم کنید

مشاوران این تخصص

کاربران

#: 1
عکس‌های شرکت مهندسین مشاور آرشیدز
شرکت مهندسین مشاور آرشیدز
نقش‌ها: Vip, همکاران
عضو به مدت: 6 سال 10 ماه
اشتراک در RSS - شهرسازی، Municipal Engineering