نگاهی اجمالی به برگزاری دوره قبلی (سوم) کنفرانس، دانشگاه Kasem Bundit بانکوک

03:02

نگاهی اجمالی به برگزاری دوره قبلی (سوم) کنفرانس، دانشگاه Kasem Bundit بانکوک

نگاهی اجمالی به برگزاری کنفرانس بین‌المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا در دانشگاه Kasem Bundit بانکوک.

جهت کسب اطلاعات کامل، ارسال مقالات و شرکت در دوره جدید کنفرانس به آدرس www.7icrsie.com/fa مراجعه کنید.

منبع