ترانه یلدا، معماری ایرانی: بافت تاریخی و رو به زوال شهرهای ایران

13:47

ترانه یلدا، معماری ایرانی: بافت تاریخی و رو به زوال شهرهای ایران

سخنرانی دکتر ترانه یلدا، معمار و منتقد معماری در TEDxTehran