تیزر اولین کنفرانس معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب