ارائه ای از دکتر محمود هریسچیان (هیئت مدیره انجمن سازه های فضاکار ایران ) در زمینه سازه های فضاکار

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه

شامل این فیلم