تصفیه آب و محافظت از خوردگی در موتورخانه ها

02:55

تصفیه آب و محافظت از خوردگی در موتورخانه ها

لوله‌ها در موتورخانه‌ها اغلب به دلیل اکسیژن موجود در آب دچار خوردگی می‌شوند. روکش‌های گاز زدا برای جلوگیری از این اتفاق بسیار مؤثر هستند. محافظت از لوله‌ها و دیگر سخت افزارها یکی از معضلات بزرگ در موتورخانه‌های کشور دانمارک محسوب می‌شود؛ بنابراین سال‌ها پیش مسئولین این کشور تصمیم گرفتند تا از روکش‌های گاز زدا در این گونه تجهیزات استفاده کنند.