طراحی پنجره های استادیوم کاردینال ( Cardinal)

01:12

طراحی پنجره های استادیوم کاردینال ( Cardinal)

در این فیلم دنی فورستر ما را با طراحی معماری پنجره های استادیوم کاردینال در ایالت آریزونا آشنا خواهد کرد.

منبع