14983
12

پل بتنی با عرشه پیش تنیده و مجهز به میراگر ویسکوز

عرشه به صورت پیوسته بوده و توسط نشمینگاه های الاستومری به پایه ها و کوله ها متصل شده است. در محل اتصال عرشه به پایه ها میراگرهای ویکسوز قرار داده شده است. نمودار چرخه ای نیز رفتار یکی از میراگرهای ویسکوز را نشان می دهد. 

مطالب مرتبط: 

playlist

پکیج استثنایی 808