23783
09:19

ماجرای آب: قسمت دهم (تغییر اقلیم و راهکارها)

این توضیحات توسط حامد مفتخری رستم خانی از دانشگاه آلاباما آمریکا ارائه شده است.

منبع

پکیج استثنایی 808