23837
07:06

ماجرای آب: قسمت شانزدهم (برآورد شدت سیلاب به روش منطقی)

این توضیحات توسط حامد مفتخری رستم خانی از دانشگاه آلاباما آمریکا ارائه شده است.

منبع

پکیج استثنایی 808