23686
04:58

ماجرای آب: قسمت دوم (بارندگی و تبخیر در مقیاس جهانی)

این توضیحات توسط حامد مفتخری رستم خانی از دانشگاه آلاباما آمریکا ارائه شده است.

منبع

پکیج استثنایی 808