چالش ها و فرصت های سال ۲۰۲۲ برای مهندسان عمران

43:18

چالش ها و فرصت های سال ۲۰۲۲ برای مهندسان عمران

در این فیلم آنتونی فاسانو با دیو دلیزا رئیس و مدیرعامل شرکت مشاوره Pennoni در مورد چالش ها و فرصت های سال ۲۰۲۲ برای مهندسان عمران صحبت می کند.

منبع