23726
06:02

ماجرای آب: قسمت ششم (تغییر اقلیم - گرمایش زمین)

این توضیحات توسط حامد مفتخری رستم خانی از دانشگاه آلاباما آمریکا ارائه شده است.

منبع

پکیج استثنایی 808