23697
05:00

ماجرای آب: قسمت چهارم (مدیریت حوزه آبریز و تعریف خشکسالی)

این توضیحات توسط حامد مفتخری رستم خانی از دانشگاه آلاباما آمریکا ارائه شده است.

منبع

پکیج استثنایی 808