23727
04:18

ماجرای آب: قسمت هفتم (تغییر اقلیم - گازهای گلخانه‌ای)

این توضیحات توسط حامد مفتخری رستم خانی از دانشگاه آلاباما آمریکا ارائه شده است.

منبع

پکیج استثنایی 808