23838
08:40

ماجرای آب: قسمت هفدهم (تعیین عمق سیلاب)

این توضیحات توسط حامد مفتخری رستم خانی از دانشگاه آلاباما آمریکا ارائه شده است.

منبع

پکیج استثنایی 808