23763
06:49

ماجرای آب: قسمت هشتم (تغییر اقلیم - مدلهای پیش بینی اقلیم)

این توضیحات توسط حامد مفتخری رستم خانی از دانشگاه آلاباما آمریکا ارائه شده است.

منبع

پکیج استثنایی 808