تنش خمشی در تیرها - قسمت اول (ترجمه و زیرنویس اختصاصی موسسه ۸۰۸)

03:45

تنش خمشی در تیرها - قسمت اول (ترجمه و زیرنویس اختصاصی موسسه ۸۰۸)

مقطع عرضی روی لنگر خمشی تاثیری ندارد اما در تنش خمشی یک عامل تاثیر گذار است. این مساله در عمل به مهندسان در طراحی تیرها کمک می کند برای دنبال کردن این موضوع شما را به مشاهده این فیلم دعوت می کنیم.

منبع 

این فیلم به طور اختصاصی توسط تیم مترجمین موسسه 808 ترجمه شده است.

اگر دوست دارید به تیم مترجمین ۸۰۸ بپیوندید، با ما تماس بگیرید.

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...