24186
05:21

بخشی از فیلم دوره حضوری آزمایشگاه مکانیک خاک و ژئوتکنیک (آزمایشگاهی _ عملیاتی)

برای دریافت فیلم کامل این آموزش، اینجا را کلیک کنید.

playlist

پکیج استثنایی 808